Layer 1Group

PUMA SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sadakat Programı Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, siz değerli ziyaretçimiz / müşterilerimizi Sadakat Programı kapsamında veri sorumlusu olarak PUMA SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş (“Şirket”) tarafından işlenen kişisel verilerinize (kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama) yönelik bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için önem teşkil etmektedir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sadakat Programı çerçevesinde kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadakat programı sürecine üyeliğiniz esnasında mağazalarımızda sözlü olarak beyan ettiğiniz bilgiler, mağazalarımız, internet sitemiz ya da mobil uygulamalarımız (birlikte “Satış Kanalları”) üzerinden yaptığınız alışverişlerin ve/veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgiler, Satış Kanalları üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, ödeme, teslimat, işlem, davranışsal işlemler, hizmet /ürün tercihleriniz sistemlerimize dahil edilmesi yoluyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olmayan yöntemler ile KVKK Madde 5/1 uyarınca açık rızanıza istinaden toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, sadakat programı üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmek ve sadakat programı ifasını, program kapsamındaki kampanyalardan ve avantajlardan faydalanmanızı sağlamak, pazar araştırması anketlerinin yürütülmesi, üyelik bilgilendirmeleri yapabilmek, segmentasyon, profilleme, hedefleme ve yeniden hedefleme gibi yöntemler dahil olmak üzere size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri sadakat programı, ödül, puan ve üyelik süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin takibi, istatistiki çalışmalarımızın yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin planlanması, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, çekiliş ve etkinliklerin düzenlenmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, (ticari iletişim onayı vermeniz halinde) ve tüm bu süreçlere yönelik olarak sizler ile tarafımıza ilettiğiniz iletişim adresleri üzerinden (onay vermeniz halinde) ticari iletişime geçilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkililerin talebi olması halinde kamu kurum/kuruluşlarına, sadakat programı çerçevesinde bilişim sistemleri ve/veya pazarlama / tanıtım konularında hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılara, grup şirketlerimize, iş ortaklarımız ile finansal ve hukuki danışmanlık aldığımız danışmanlarımıza aktarılabilecektir.

Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel veriniz ile ilgili olarak;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için; tr.puma.com adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapılmasını öneriyoruz.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz. Başvuru talebinizin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Puma ailesine katıl

E-posta adresinle özel bültenimize şimdi üye ol. Yeni koleksiyonlarımızdan ve sana özel indirim fırsatlarından herkesten önce haberdar ol.

Kaydı tamamlamadan önce kutucuğu işaretlemelisin.
Turkey

Listeden lokasyon seç:

North America

South America

Middle east

Asia

Oceania

Africa

Europe