Layer 1Group

PUMA BÜLTEN ABONELİĞİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Puma Spor Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“PUMA”) tarafından hazırlanmıştır.

https://tr.puma.com adresindeki web sitesinde bulunan “Bülten Aboneliği Kayıt Formu”nu doldurmak suretiyle bizlerle paylaşmayı tercih ettiğiniz isim, soyisim, doğum tarihi, telefon ve e-posta adresi bilgileriniz, bülten aboneliğiniz kapsamında indirim, kampanya, promosyon, bilgilendirme ve pazarlama içerikli ticari elektronik iletiler gönderilebilmesi amacıyla ve bu konudaki açık rızanıza dayanılarak tamamen otomatik yollarla işlenecek ve bu kapsamda tarafınıza, bizimle paylaşmayı tercih ettiğinizin iletişim adresleri üzerinden ticari elektronik ileti gönderilecektir. Ayrıca söz konusu kişisel verileriniz, SMS(kısa mesaj)/E-posta gönderiminin sağlanabilmesi amacıyla bu konuda hizmet aldığımız hizmet sağlayıcılara aktarılacaktır.

PUMA’nın ticari elektronik ileti listesinden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Listeden ayrılma talebinizin PUMA tarafından işlenmesinden itibaren yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine son verilecektir. Ticari elektronik iletişime ilişkin tercihlerinizi dilediğiniz zaman https://iys.org.tr/ üzerinden de güncelleyebilirsiniz.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, bize başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen usullere uygun şekilde bize iletebilirsiniz. Dilerseniz başvurunuzu kolaylaştırmak için hazırlanmış olan https://tr.puma.com/media/ilgili_kisi_bilgi_talep_formu_v.1.0.pdf adresinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu da kullanabilirsiniz.

  Başvuru talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle size iletilecektir.

  Tarihi: 15.03.2024

  Veri Sorumlusu : Puma Spor Giyim San. ve Tic. A.Ş.

  Ticaret Sicil No : 503363

  Mersis No : 0781032787100015

  Adres : Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak No: 7-9 Kat:1 Nidakule Levent-Şişli 34394 İstanbul/Türkiye

  Puma ailesine katıl

  E-posta adresinle özel bültenimize şimdi üye ol. Yeni koleksiyonlarımızdan ve sana özel indirim fırsatlarından herkesten önce haberdar ol.

  Kaydı tamamlamadan önce kutucuğu işaretlemelisin.
  Turkey

  Listeden lokasyon seç:

  North America

  South America

  Middle east

  Asia

  Oceania

  Africa

  Europe