Group

PUMA SADAKAT PROGRAMI
ÜYELİK BAŞVURU FORMU

TEDARİKÇİ BİLGİLERİ

Bundan sonra ‘’ PUMA ‘’ olarak anılacaktır.)

Ticari Unvan: PUMA SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak No: 7-9 Kat:1 Nidakule Levent-Şişli 34394 Istanbul

Telefon Numarası: 0212 999 10 20

E-Posta Adresi: mypuma.tr@puma.com

PUMA SADAKAT PROGRAMI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

PUMA Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“PUMA”) ile PUMA Mağazaları vasıtası ile sadakat programına kayıt olmak amacıyla bilgilerini PUMA ile paylaşan PUMA müşterisi (“Üye”) arasında aşağıda yazılı hüküm ve şartlarda bir sadakat programı üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki ve program üyesi PUMA Mağazalarından başvuru yaparak katılım sağlayabilecekleri bir sadakat programı olan Sadakat Programı’na katılım koşullarının ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1.TANIMLAR

MYPUMA Sadakat Programı: İşbu Sözleşme’deki hüküm ve koşullar uyarınca, Üye’nin programın sağlanmakta olduğu PUMA Mağazalarından birinde alışveriş yapması ve sadakat programına üye olmasını tamamen kendi iradesi ile istemesi halinde Üye’ye SMS ile iletilin kodun kasalardaki görevlilere iletmesi üzerine PUMA Sadakat Programının aktive edilmesi ile başlayan MYPUMA Sadakat Programı’nı ifade eder.

PUMA’nın MYPUMA programı kapsamında belirleyeceği şart ve koşullar ile Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında program üyesi PUMA Mağazaları nezdinde MYPUMA programı avantajlarından ve sair kampanyalardan faydalanmasını sağlayan, Üye’ye aktivasyon anında başlatılan üyelik programını ifade eder.

PUMA Mağazaları: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki MYPUMA Sadakat Programı üyesi PUMA mağazalarını ifade eder. Program üyesi PUMA Mağazaları, PUMA tarafından tek taraflı olarak belirlenecek ve değiştirilebilecektir.

Üye: İşbu Sözleşme’de yazılı üyelik koşullarını yerine getiren MYPUMA üyelik sahibi kişileri ifade eder.

2. MYPUMA SADAKAT PROGRAMINA KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

2.1. MYPUMA Sadakat Programı Üyeliği, müşterinin Sadakat Programına üye olmak istediğini iletmesi üzerine, Üye’nin cep telefonuna gönderilen aktivasyon kodlarını kasadaki görevliye iletmesi sonrası aktive edilerek kullanıma hazır hâle gelir. Üyeliğin aktivasyon tarihi ve saati, PUMA’nın sisteminde yer aldığı şekildedir. Üye, MYPUMA Sadakat Programı’na üye olmakla işbu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.

2.2. Üye, MYPUMA Sadakat Programı Üyesi olarak kazanmış olduğu menfaatleri kullanma aşamasında, üyelik sırasında tanımlanan telefon numarası ile geçerli bir kimlik belgesini talep edilmesi halinde PUMA personeline ibraz edeceğini kabul eder. Bununla birlikte kimlik belgesi yalnızca kimlik teyidi amacıyla kullanılacak olup herhangi bir şekilde işlenmeyecek ve PUMA sistemlerine kaydedilmeyecektir.

2.3. 18 yaşından küçük kişilerin MYPUMA Programı başvuruları yalnızca PUMA Mağazalarından, velisi veya yasal temsilcisi ile birlikte işbu Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eden onayları ile geçerli olacaktır.

2.4. Üye’nin MYPUMA Sadakat Programı’na katılımı ancak kasalardaki görevliler tarafından talep edilen bilgileri tam ve eksiksiz olarak beyan etmesi ve cep telefonuna gönderilen aktivasyon kodlarını görevlilere iletmesi hâlinde geçerli olur. PUMA, Üye’nin MYPUMA Sadakat Programı’na katılımı sırasında vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve yanıltıcı olmadığını varsaymaktadır. Bu bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran Üye sorumludur.

3. GENEL ŞART VE KOŞULLAR

Üye, MYPUMA Sadakat Programı’na üye olmakla aşağıdaki program şartlarını kabul ettiğini beyan eder:

3.1. MYPUMA Sadakat Programı kapsamında Üye, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki PUMA Mağazalarında, üyelik sırasında tanımlanan telefon numarasını kullanarak yapacağı alışveriş tutarları üzerinden gerçekleştirilebilecek kampanya ve promosyonlardan yararlanma, hediye çekine hak kazanma, daha sonraki alışverişlerinde ödeme ve indirim olarak kullanabilecekleri puan kazanma gibi PUMA tarafından münhasıran belirlenecek ve değiştirilebilecek olan çeşitli avantajlardan faydalanma hakkını elde eder.

3.2. Üye, yalnızca üyelik başlangıç tarihlerinden sonra MYPUMA Sadakat Programı’nın sunduğu avantajlardan faydalanabilir.

3.3. MYPUMA Sadakat Programı’nda biriken puanlar hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir, puanlar sadece PUMA Mağazalarından yapılan alışverişlerde kullanılabilecek olup, nakit veya başka bir surette Üye’ye ödenmesi talep edilemez veya herhangi bir şekilde üçüncü kişiye devredilemez.

3.4. MYPUMA Programı kapsamındaki PUMA tarafından belirlenen dönem ve koşullarda puan kazanılabilir.

3.5. 1 puan, 1 Türk Lirasına eşittir. Üye’nin 24 ay boyunca kullanmadığı puanlar kendiliğinden silinir.

3.6. PUMA, MYPUMA Sadakat Programı’nda ve katılım koşullarında her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. MYPUMA Sadakat Programı kapsamındaki avantaj ve kampanyalara ilişkin şart ve koşullar PUMA tarafından belirlenecek ve her zaman Üye’nin onayı ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın ve Üye'ye önceden herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın değiştirilebilecektir. MYPUMA Sadakat Programı’nda değişiklik yapılması veya MYPUMA Sadakat Programı’nın durdurulması hâlinde, Üye herhangi bir itiraz ileri süremez, tazminat veya sair bir bedel talebinde bulunamaz.

3.9. İşbu Sözleşme’nin bir kopyasını içeren link, aktivasyon SMS’i içerisinde Üye ile paylaşılmış olup söz konusu Sözleşme’nin metninin kopyalanarak saklanması Üye’nin sorumluluğundadır.

3.10. MYPUMA Sadakat Programı çerçevesinde, Üye’nin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslar Üye ile aktivasyon amaçlı gönderilenler Aydınlatma Metni ve Açık Rıza metninde düzenlenmiştir. Üye’nin üyelik sözleşmesi ile birlikte bu belgeleri okuduğu, anladığı varsayılır.

4. DİĞER HÜKÜMLER

4.1. İşbu Sözleşme, üyeliğin aktive edilmesi ile süresiz olarak akdedilmiştir. Sözleşme, PUMA’nın MYPUMA Sadakat Programı’nı kaldırması veya haklı nedenlerle Üye’nin üyeliğinin PUMA tarafından sona erdirilmesi veya Üye’nin Sözleşme’yi feshetme talebini mypuma.tr@puma.com adresine iletmesi veya Üye’nin Sadakat Programı kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine yönelik olarak verdiği açık rızasını geri alması halinde kendiliğinden sona erecektir. Üyeler, MYPUMA Sadakat Programı puanlarını üyelikleri sona ermeden kullanmalılardır. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar, PUMA tarafından silinir.

4.2. Taraflar işbu Sözleşme tahtında yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu kabul etmişlerdir. Üye, adresinde veya Sözleşme kapsamında sağladığı bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde 7 gün içinde PUMA’yı bilgilendireceğini kabul eder.

4.3. İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tâbidir. Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilafların hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

subscription
Kaydı tamamlamadan önce kutucuğu işaretlemelisin.
Turkey

Listeden ülke seç:

North America
South America
Middle east
Asia
Africa
Europe
Oceania