Layer 1Group

PUMA SADAKAT PROGRAMI
ÜYELİK BAŞVURU FORMU

TEDARİKÇİ BİLGİLERİ

Bundan sonra ‘’ PUMA ‘’ olarak anılacaktır.

Ticari Unvan: PUMA SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak No: 7-9 Kat:1 Nidakule Levent-Şişli 34394 Istanbul

Telefon Numarası: 0212 999 10 20

E-Posta Adresi: [email protected]

PUMA SADAKAT PROGRAMI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu MYPUMA Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak No: 7-9 Kat:1 Nidakule Levent-Şişli adresinde faaliyet gösteren PUMA Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“PUMA”) ile PUMA Mağazaları vasıtası ile işbu Sözleşmede açıklanan MYPUMA Sadakat Programına (“MYPUMA”) kayıtolmak amacıyla bilgilerini PUMA’ya aktarmış olan PUMA müşterisi (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki ve PUMA tarafından belirlenen MYPUMA üyesi PUMA Mağazalarından başvuru yaparak katılım sağlayabileceği MYPUMA’ya katılım koşullarının ve buna yönelik olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine yöneliktir.

1.TANIMLAR

MYPUMA Sadakat Programı (“MYPUMA”), Üye’nin MYPUMA’ya dahil olan PUMA Mağazalarından birinde alışveriş yapması ve MYPUMA MYPUMA’ya üyesi olmak talebi ve kabulü üzerine ilgili PUMA Mağazası tarafından Üye’nin MYPUMA Üyeliğinin aktive edilmesi ile başlayan ve Üye’nin yalnızca PUMA Mağazalarından yapacağı alışverişlerde MYPUMA dahilinde kazanmış olduğu puanları harcayabilmesine yönelik olarak oluşturulmuş olan programı ifade eder.

MYPUMA aynı zamanda PUMA’nın belirleyeceği PUMA Mağazaları nezdinde MYPUMA avantajlarından ve sair kampanyalardan faydalanmasını sağlayan üyelik programını ifade eder.

PUMA Mağazaları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki MYPUMA Sadakat Programı üyesi PUMA mağazalarını ifade eder. MYPUMA üyesi PUMA Mağazaları, PUMA tarafından tek taraflı olarak belirlenecek ve değiştirilebilecektir.

Üye, İşbu Sözleşme’de yazılı üyelik koşullarını yerine getiren MYPUMA üyelik sahibi gerçek kişi tüketicileri ifade eder. Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi Tacirler ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkına Kanun (“TKHK”) kapsamında “tüketici” olarak nitelendirilemeyecek diğer gerçek ya da tüzel kişiler MYPUMA üyesi olamaz.

2. MYPUMA SADAKAT PROGRAMINA KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

2.1. MYPUMA Üyeliği, gerçek kişi müşterinin MYPUMA üyesi olmak istediğini ilgili Puma Mağazası personeline iletmesi ile ve Üye’ye sms yolu ile gönderilen bilgiler ve Üye’nin kendisine iletilen işbu Sözleşmeyi ve diğer ilgili belgeleri kabulü üzerine gerçekleştirilir. Üyeliğin aktivasyon tarihi ve saati, PUMA’nın sisteminde yer aldığı şekildedir. Üye, MYPUMA ’ üye olmakla işbu Sözleşme’yi, Aydınlatma Metnini ve Açık Rıza Metnini kabul etmiş sayılacaktır.

2.2. Üye, MYPUMA Üyesi olarak ve Puma Mağazalarında gerçekleştirmiş olduğu alışverişler sonucu kazanmış olduğu menfaatleri (puanları) kullanma aşamasında, üyelik sırasında tanımlanan telefon numarası ile geçerli bir kimlik belgesini talep edilmesi halinde PUMA Mağazası personeline ibraz edeceğini kabul eder. Bununla birlikte kimlik belgesi yalnızca kimlik teyidi amacıyla kullanılacak olup herhangi bir şekilde işlenmeyecek ve PUMA sistemlerine kaydedilmeyecektir.

2.3. 18 yaşından küçük kişilerin MYPUMA Programı başvuruları yalnızca PUMA Mağazalarından, velisi veya yasal temsilcisi ile birlikte işbu Sözleşme’yi, Aydınlatma Metnini ve Açık Rıza Metnini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eden onayları ile geçerli olacaktır.

2.4. Üye’nin MYPUMA’ya katılımı ancak Puma Mağazalarındaki kasa görevlileri tarafından talep edilen bilgileri tam ve eksiksiz olarak beyan etmesi, sms ile gönderilen işbu Sözleşme’yi, Aydınlatma Metnini ve Açık Rıza Metnini kabul etmesi ve cep telefonuna gönderilen aktivasyon kodlarını görevlilere iletmesi hâlinde geçerli olur. Üye’nin kendisine gönderilen aktivasyon kodunu görevlilere iletmesi ile Üye Sözleşme’yi, Aydınlatma Metnini ve Açık Rıza Metnini okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Üye kendisine sms ile gönderilen işbu Sözleşme’yi, Aydınlatma Metnini ve Açık Rıza Metnini okuyup kabul etmeden aktivasyon kodunu görevlilere iletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. GENEL ŞART VE KOŞULLAR

Üye, MYPUMA’ya üye olmakla aşağıdaki MYPUMA şartlarını kabul ettiğini beyan eder:

3.1. MYPUMA kapsamında Üye, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki PUMA Mağazalarında, üyelik sırasında tanımlanan telefon numarasını kullanarak yapacağı alışveriş tutarları üzerinden gerçekleştirilebilecek kampanya ve promosyonlardan yararlanma, hediye çekine hak kazanma, daha sonraki alışverişlerinde ödeme ve indirim olarak kullanabilecekleri puan kazanma gibi PUMA tarafından münhasıran belirlenecek ve değiştirilebilecek olan çeşitli avantajlardan faydalanma hakkını elde eder.

3.2. Üye, yalnızca üyelik başlangıç tarihlerinden sonra MYPUMA’nın sunduğu avantajlardan faydalanabilir.

3.3. MYPUMA’da biriken puanlar hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir, puanlar sadece PUMA Mağazalarından yapılan alışverişlerde kullanılabilecek olup, nakit veya başka bir surette Üye’ye ödenmesi talep edilemez veya herhangi bir şekilde üçüncü kişiye devredilemez.

3.4.MYPUMA üyeliği ve avantajlarından yalnızca gerçek kişi tüketiciler faydalanabilir. Gerçek kişi tacir olmayan kişilerin sehven üyelik kaydı yapılır ise bu durumda Üye’nin üyeliği tespit edildiği anda iptal edilir ve bu tarihe kadar yararlandığı avantajların iadesi kendisinden talep edilebilir. Üye bu kapsamda gerçek kişi tacir olduğunu ve bu hususta yanıltıcı beyanlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. MYPUMA’ya haksız yere üyelik ya da sistemin açıklarından faydalanarak haksız yere avantajlardan yararlanma ve bu yönde haksız kazanca yönelik kullanım tespit edildiğinde üyelerin üyelikleri herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın durdurulur. Bu durumda üye herhangi bir itiraz ileri süremez, tazminat veya sair bir bedel talebinde bulunamaz. PUMA belirlediği kriterleri paylaşmama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

3.6. MYPUMA kapsamında, Üye’nin Puma Mağazalarından yapacağı alışverişlerde, Üye, PUMA tarafından belirlenen dönem ve koşullarda puan kazanabilir. MYPUMA 1 puan, 1 Türk lirasına eşittir. Üye’nin 24 ay boyunca kullanmadığı puanlar kendiliğinden silinir.

3.7. PUMA, MYPUMA katılım koşullarında ve MYPUMA kullanım şartlarında her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. MYPUMA kapsamındaki avantaj ve kampanyalara ilişkin şart ve koşullar PUMA tarafından belirlenecek ve her zaman Üye’nin onayı ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın ve Üye'ye önceden herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın değiştirilebilecektir. MYPUMA Sadakat Programı’nda değişiklik yapılması veya MYPUMA Sadakat Programı’nın durdurulması hâlinde, Üye herhangi bir itiraz ileri süremez, tazminat veya sair bir bedel talebinde bulunamaz.

3.8. İşbu Sözleşme’nin Aydınlatma Metninin ve Açık Rıza Metninin bir kopyasını içeren link, aktivasyon SMS’i içerisinde Üye ile paylaşılmış olup söz konusu Sözleşme’nin metninin kopyalanarak saklanması Üye’nin sorumluluğundadır.

3.9. MYPUMA Sadakat Programı çerçevesinde, Üye’nin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslar Üye ile aktivasyon amaçlı gönderilenler Aydınlatma Metni ve Açık Rıza metninde düzenlenmiştir. Üye’nin aktivasyon kodunu ilgili Puma Mağazası personeli ile paylaşması ile birlikte bu belgeleri okuduğu, anladığı ve kabul ettiği varsayılır.

4. DİĞER HÜKÜMLER

4.1. İşbu Sözleşme, üyeliğin aktive edilmesi ile süresiz olarak akdedilmiştir. Sözleşme, PUMA’nın MYPUMA Programı’nı kaldırması veya haklı nedenlerle Üye’nin üyeliğinin PUMA tarafından sona erdirilmesi veya Üye’nin Sözleşme’yi feshetme talebini [email protected] adresine iletmesi veya Üye’nin Sadakat Programı kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine yönelik olarak verdiği açık rızasını geri alması halinde kendiliğinden sona erecektir. Üyeler, MYPUMA puanlarını üyelikleri sona ermeden kullanmalılardır. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar, PUMA tarafından silinir.

4.2. PUMA işbu Sözleşmede belirtilen adresin, Üye ise Puma’ya bildirdiği adresin kanuni tebligat adresleri olduğunu kabul etmişlerdir. Üye, adresinde veya Sözleşme kapsamında sağladığı bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde 7 gün içinde PUMA’yı bilgilendireceğini kabul eder.

4.3. İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tâbidir. Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilafların hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

PUMA SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak No: 7-9, Kat:1
Nidakule Levent-Şişli 34394 İstanbul

0212 999 10 20
[email protected]

Puma ailesine katıl

E-posta adresinle özel bültenimize şimdi üye ol. Yeni koleksiyonlarımızdan ve sana özel indirim fırsatlarından herkesten önce haberdar ol.

Kaydı tamamlamadan önce kutucuğu işaretlemelisin.
Turkey

Listeden lokasyon seç:

North America

South America

Middle east

Asia

Oceania

Africa

Europe