Layer 1Group

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA PUMA SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş AYDINLATMA METNİ

Türkiye’ de kurulu, Genel Merkezi Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak No: 7-9 Kat:1 Nidakule Levent-Şişli 34394 İstanbul/Türkiye adresinde mukim, ticaret sicil gazetesine 503363 no. ile kayıtlı, 0781032787100015 mersis no’ lu, Marmara Kurumlar Vergi Dairesi, 7810327871 no.’lu vergi mükellefi, Puma Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” ya da “PUMA” olarak anılacaktır.) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini bildiririz;

Tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin aşağıda belirtilen şekillerde hukuki ilişkimiz kapsamında;

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Tarafımıza bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun” olarak anılacaktır.) ’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işleneceğini bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Çalışan

Kimlik Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Fotoğraf

İletişim Telefon Numarası, Mail Adresi, Adres Bilgisi

Özlük Kurum ve Unvan Bilgisi, İzin Bilgisi, Mal Bildirimi Beyanı, Adli Sicil Kaydı, Sağlık Raporu Araç Kayıt Numara Detayları; Ehliyet Bilgisi Detayları, Kaza Raporları, Mesleki Yeterlilik Bilgi ve Belgeleri, Parmak İzi, Görsel Verileri, Sicil Numarası, Fotoğraf, Video Kaydı, Uyarı İhtar Disiplin Cezası Bilgileri, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Bilgileri, Uyruk Bilgisi, Banka Iban No. Bilgisi.

Lokasyon Bilgisi

Hukuki İşlem Verileri

Fiziksel Mekân Güvenliği CCTV kamera görüntüleri

İşlem Güvenliği Verileri

Finans Verileri

Beden Bilgileri

Müşteri

Kimlik Ad, Soyad, Uyruk Bilgisi, Doğum Tarihi

Ödeme ve Fatura Bilgileri

İletişim Cep Telefon No. Bilgisi, -E Posta Adres Bilgisi

IP Adresi Bilgisi

Alışveriş Geçmiş Bilgileri

Çerez Kayıtları

Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Veriler

Şikâyet, Talep, İletişim Formalarına İlişkin Verileri

Sipariş formları, Müşteri bilgi formları, İade formları

İnternet Sitesi Ziyaretçi

IP Adresi Bilgisi

İnternet Servis Sağlayıcınız

Tarayıcı Tipiniz, Kullandığınız Tarayıcı Türü ve Versiyonu

Etki Alanı Adınız

Sizi Bize Yönlendiren Web Sitesi Bilgisi

Açmak İstediğiniz Web Sayfaları, Bunları Açtığınız Saat ve Tarih, Giriş Ve Çıkış Noktaları

Web Sitelerimizi Kullanma Şekliniz Hakkındaki Veriler: Görüntülediğiniz Web Sayfalarına, Tıkladığınız Reklam Bantlarına (Banner) ve Köprü Bağlatılarına (Hyperlink) İlişkin Ayrıntılar

Lokasyon Bilgisi “Yakınlarda bir mağaza bul” hizmetinden yararlanan ziyaretçilerimiz

Alışveriş Geçmiş Bilgileri

Çerez Kayıtları

Mağaza Ziyaretçi

Fiziksel Mekân Güvenliği CCTV kamera görüntüleri

Başvurucu İlgili Kişi

Kimlik Ad, Soyad, T.C. Kimlik No.,

Şirketimizle Olan İlişkinize Dair Bilgileriniz

İletişim Adres, Cep Telefon No. Bilgisi, -E Posta Adresi Bilgisi

Başvurunuza Eklediğiniz Tarafınıza Ait Kişisel Veri İçeren Belgeler

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE (YÖNTEMİ) VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen ve KVKK 5/2’nci fıkrasında yazılı kişisel veri işleme şartlarına dayanılarak işlenmektedir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileri toplama yöntemlerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Tarafımıza başvuran, başvurucu ilgili kişinin kişisel verilerini, kişisel verileriniz tr.puma.com web sitemizde yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elektronik yolla toplanmaktadır.
 • Çalışanlarımızın kişisel verilerini, dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde toplamaktayız.
 • İnternet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle toplamaktayız.
 • Mağaza ziyaretçilerimizin kişisel verilerini mağazalarımızda bulunan kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla toplamaktayız.
 • Müşterilerimizin kişisel verilerini dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda ise kâğıt üzerinde toplanmaktadır. Mağaza müşterilerimizin kişisel verilerini kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla toplamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan talebinize göre; ilettiğiniz mesajlarınızın değerlendirilmesi, bilgi taleplerinizin karşılanması, şikayetinizin oluşturulması işlenmesi ve sonuçlandırılması, satış sonrası hizmetlerin sağlanması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinizin karşılanması, ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimize ilişkin bildirimlerin ve güncellemelerin tarafınıza iletilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayet takibi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış, pazarlama, satın alma ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir, Vergi mevzuatı, Tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve sair mevzuat) yerine getirmek amacıyla: mevzuatın gerekli kıldığı durumlarda verilerinizin işlenmesi, PUMA Online Mağazası’ndan satın alma işlemlerinizi gerçekleştirmek ve yürütmek, satın alma işleminizle ilgili olarak size bilgi vermek, denetim, teknik sorunların giderilmesi.

E-posta yoluyla bülten ve ürün önerileri:

PUMA bültenine kaydolursanız, belirtilen e-posta adresinize düzenli olarak ürün önerileri/güncellemeleri alacaksınız. Bu bağlamda PUMA, açık rızanıza istinaden kişisel verilerinizi aşağıdaki konular ile ilgili size bilgi vermek amacıyla kullanabilir:

 • Promosyonlarımız,
 • Ürün yelpazemiz,
 • Markalarımıza ve dikkatle seçilmiş güvenilir iş ortaklarımıza ilişkin promosyonlara ve diğer programlarımıza ilişkin duyurular,
 • Tarafımızca düzenlenen yarışma, organizasyon, anket ve oylamalar,
 • Müşteri memnuniyeti uygulamaları ve benzeri pazarlama faaliyetleri.

Bu teklifler, geçmiş siparişlerinizden yola çıkılarak oluşturulabilir. Bültenleri gönderirken iki aşamalı onay prosedürü kullanmaktayız; şöyle ki, size gönderdiğimiz bildiri e-postasındaki bağlantıya tıklayarak bülten hizmetini etkinleştirmezseniz size bülten göndermemekteyiz.

PUMA’dan reklam veya bülten almak istemezseniz bu duruma, her reklam e-postasında yer alan üyelikten çıkma bağlantısına tıklayarak ya da bize bir e-posta göndererek işbu KVKK Aydınlatma Metni’nde yer alan iletişim kanalları ile her zaman itiraz edebilirsiniz.

Bizden tanıtım e-postası alma seçimini iptal etseniz dahi, verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilmesini talep etmediğiniz müddetçe sipariş, satın alma, ziyaretiniz hakkındaki geri bildirimler ve sizinle iletişime geçmek amacıyla ve kanunen izin verilen diğer istisnai haller kapsamında kişisel verilerinizi kullanmaya devam edeceğimizi lütfen unutmayın.

- İşletmesel Amaçlı Kullanım:

Açık rızanıza istinaden kişisel verilerinizi:

 • İhtiyaçlarınızı ve tüketici tercihlerini daha iyi anlayarak sizlere daha uygun bilgi verebilmek, kurumsal faaliyetlerimizi analiz etmek ve değerlendirmek, yeni ürünler geliştirmek ve mevcut ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek, pazar araştırması ve denetimleri yürütmek, kullanıcı eğilimlerini belirlemek ve pazarlama kampanyalarımızın etkinlik derecesini ve müşterilerimizin memnuniyet derecesini incelemek,
 • Yaptığınız satın alma türü ve miktarı gibi sizinle ilgili kişisel olmayan bilgileri bir araya getirerek kişiselleştirilmiş tanıtımlar oluşturmak,
 • İstatistik oluşturmak,
 • PUMA yahut üçüncü kişilere ait, kişi özelinde trafik ve davranış analizi yapılmasına yarayan çerezleri kullanmak, bu çerezler ile toplanan veriler ile davranışsal pazarlama ve reklam faaliyetleri yapmak,
 • Site üzerinden toplanan her türlü veriyi tekil kimlik uygulamasına tabi tutularak ilgili kullanıcı ile eşleşik şekilde işlemek,
 • İnternet reklamcılığı, targeting, re-targeting (hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatlar sunmak,
 • Site ziyaretiniz esnasında kişiye özel içerik sağlamak,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ile CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarını yürütmek,
 • Yeni ürün ve hizmet modelleri oluşturmak,
 • Özel nitelikli kişisel verilerinizin fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla işlemek,
 • “Yakınlarda bir mağaza bul” gibi konuma dayalı hizmetler sunduğumuz durumlarda, eğer bu hizmetleri kullanıyorsanız, anlık konumunuz (örneğin GPS) veya yaklaşık konumunuzla ilgili konum verisini işlemek

Amaçlarıyla kullanabiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAYLAŞABİLECEĞİMİZ TARAFLAR VE PAYLAŞIM AMAÇLARIMIZ

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ile ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları, Şirket’in tedarikçileri, grup şirketleri, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar, hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtdışı kurum ve kuruluşlara, yabancı gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında iş birliği yaptığımız iş ortaklarımız, grup şirketlerimiz ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz.

Ödeme işlemleriniz için gerekli bilgiler ödeme işlemini gerçekleştirmesi için yetkilendirdiğimiz şirketlerin sunucularında tutulmaktadır. Kişisel verileriniz, sitede bulunan ödeme araçları ile gerçekleştirilen işlemlere yönelik şikâyetlerinizin veya usulsüzlüklerin çözülmesi amacıyla söz konusu ödeme kuruluşları ve bu konuda faaliyet gösteren aracı kuruluşlar ile paylaşılabilir ve ayrıca ilgili ödeme kuruluşları tarafından kendi KVKK politikaları kapsamında ödeme işlemini gerçekleştirmek amacıyla işlenebilir.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Veri Sorumlusu olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, tr.puma.com/adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında İlgili Kişi Bilgi Talep Formu belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapılmasını öneriyoruz.

Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur. Şöyle ki;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvurularınızı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirtilen ve daha sonra belirlenecek yöntemlerle, “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” ile yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz.

İLGİLİ KİŞİ TALEP FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz.

Ticaret Sicil No: 503363

Mersis No: 0781032787100015

Ticaret Unvanı: Puma Spor Giyim San. ve Tic. A.Ş.

Adres: Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak No: 7-9 Kat:1 Nidakule Levent-Şişli 34394 İstanbul

Web adresi: https://tr.puma.com/

Tel: 0212 999 10 20

Puma ailesine katıl

E-posta adresinle özel bültenimize şimdi üye ol. Yeni koleksiyonlarımızdan ve sana özel indirim fırsatlarından herkesten önce haberdar ol.

Kaydı tamamlamadan önce kutucuğu işaretlemelisin.
Turkey

Listeden lokasyon seç:

North America

South America

Middle east

Asia

Oceania

Africa

Europe