Layer 1Group

Üyelik Sözleşmesi

İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) merkezi Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak No: 7-9 Kat: 1 Nidakule Levent Şişli, İstanbul adresinde bulunan Puma Spor Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“PUMA”) ile PUMA’nın sahip olduğu https://tr.puma.com internet sitesine (“Site”) üye olan kullanıcı (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda Taraflar arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

PUMA ve Üye bundan böyle tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılır.

Bu Sözleşme’nin kurulması için, istenilen bilgileri ve tespit edeceğiniz şifreyi girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek “ÜYE OL” butonuna basmanız yeterlidir. Ad, soyad, e- posta adresi/cep telefonu numarası ve diğer zorunlu bilgileri doğru, eksiksiz ve hatasız girmenizi rica ederiz. Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz hataları hesap ayarlarınızdan düzeltebilir; [email protected] e-posta adresinden veya 0850 755 19 48 müşteri hizmetleri telefon numarasından PUMA ile irtibata geçebilirsiniz.

Üyelik işlemleriniz tamamlandığında bu Sözleşme’yi üye olurken belirttiğiniz e-posta adresine göndereceğiz ve Site’de yayımlayacağız.

1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin elektronik ortamda işbu Sözleşme’yi onaylayarak ücretsiz olarak Site’ye üye olması, Site’den yararlanması ve Site’nin kullanımına ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin saptanmasıdır.

2. Üyelik Sistemi

2.1 Üye, üyelik sistemine kaydolmakla ve işbu Sözleşme’yi onaylamakla (i) Site’de yer alan içeriği, (ii) Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni, Gizlilik ve Çerez Politikası’nı (“Gizlilik Politikası”) (iii) Kullanım Koşullarını (birlikte "Politikalar" olarak anılacaklardır) ve işbu Sözleşme’deki koşulları ve okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu; hem bu koşullara hem de yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır. Üye’nin üyelik sisteme kaydolabilmesi için öncelikle işbu Sözleşme’yi ve Politikaları Site üzerinden, elektronik ortamda onaylaması gerekir.

2.2 Üye, 18 yaşından büyük ve Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunu kabul, beyan ve tekeffül eder.

2.3 Üye, üyelik sistemi üzerinden üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve yanıltıcı olmadığını, bunların yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, PUMA’nın bu yönde uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4 Üye, kendisi tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden sorumlu olduğunu, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple uğrayabileceği her türlü zarar dolayısıyla PUMA’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.5 Üye, Site üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve PUMA’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Sitenin Kullanımı

3.1 Üye, spam, virüs, truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile Site’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul eder.

3.2 Üye, kendisinin veya üçüncü kişilerin çıplak fotoğrafları, pornografik fotoğraflar veya görseller ve her türlü yasa dışı veya sosyal olarak kabul edilemez materyal dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hiçbir şekilde onur kırıcı, iftira atıcı, saldırgan, fesada temayül eden, saygısız, ayıp, cinsel anlamda aşağılayıcı, tehdit edici, taciz edici, ırkçı veya yasa dışı materyal gönderemez, yayınlayamaz veya bunları hiçbir üyeye veya üye olmayan Site kullanıcılarına gösteremez. PUMA, bu türden materyalleri hiçbir bildirim yapmaksızın silme hakkını saklı tutar.

3.3 Site’yi oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları ve Site’de yer alan tüm ürünlerin üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran PUMA’ya aittir ve PUMA’nın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

Üye’nin işbu Madde 3.3’e aykırı davrandığının PUMA’nın takdirine bağlı olarak tespit edilmesi halinde, PUMA, Üye’nin Site’ye erişimini derhal engelleyebilir. PUMA’nın fikri haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır.

3.4 Site’de yer alan her türlü içerik, hizmet ve ürünler Üyelerin kişisel kullanımı için sağlanmaktadır. Bunların yeniden satışı yahut Üyelerin kendi ticari amaçları için kullanımı yasaktır.

3.5 Üye, Site’nin diğer üyelerine, herhangi bir ürünün ya da hizmetin istenmeyen iletilerini, reklamlarını veya davetlerini göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye, Site üzerinden veya e-posta yoluyla ya da Site dışında herhangi bir yolla yukarıda anılan kişilere ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle teklifsiz e-posta göndermek, elektronik veya başka yollarla kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini toplamak da dâhil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Site’yi hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde, Site’nin amaçlarından başka amaçlar için veya yetkisiz olarak kullanamaz.

3.6 Üye, takdir yetkisi PUMA’da olmak üzere, Site’ye erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararları ve PUMA’nın kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dahil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, PUMA’nın tüm kullanıcılar için zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da Site’ye erişimi kısıtlayabileceğini kabul eder.

3.7 Üye, PUMA’nın Site’de yer alan her türlü içerikte önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabileceğini ve söz konusu değişiklikleri Site’de yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanacağını kabul eder.

4. Siparişler

Site üzerinden verilen siparişlere ilişkin süreç ve politikalar bakımından Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.

5. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

Üye Site’ye üye olmakla PUMA’nın Gizlilik Politikası’nı okuduğunu anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Ayrıca Üye, Site’ye üye olmakla ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamakla, Gizlilik Politikası uyarınca açık rızasını gerektiren her bir işleme türüne de açık rıza vermektedir. Bu kapsamda PUMA, Gizlilik Politikası uyarınca belirlenen kanallardan belirlenen yöntemlerle toplanan Üye’ye ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Gizlilik Politikasına uygun olarak işleme hakkını haizdir. Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

6. Sorumluluk Reddi

6.1 PUMA, Üye’nin Site’den faydalanmasını sağlayan yazılımların, içeriklerin, materyallerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair garanti vermemektedir. PUMA, Site’deki gecikmelerden, hatalardan yahut Üye’nin Site’de yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği işlemlerden ya da bunlar nedeniyle uğradığı zararlardan sorumlu değildir.

6.2 Site üzerinde PUMA’nın kendi denetiminde olmayan üçüncü taraflarca işletilen internet sitelerine ve/veya uygulamalara ait bağlantılar (=linkler) yer alabilir. Söz konusu bağlantıların Site’de yer alması PUMA’nın bu bağlantıları onayladığını göstermez ve PUMA erişim sağlanan platformların içeriğinden veya politikalarından sorumlu değildir. Bu bağlantıların kullanımına ilişkin riskler Üye’nin kendi sorumluluğundadır.

7. Süre ve Fesih

İşbu Sözleşme, Üye’nin üyelik formunu doldurarak Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylamasıyla birlikte yürürlüğe girer ve süresiz olarak yürürlükte kalır. Taraflar, işbu Sözleşme’yi her zaman tek taraflı olarak feshedebilirler.

8. Feragat Etmeme

PUMA’nın işbu Sözleşme’de yer alan haklarının bir kısmını veya tamamını icra etmemesi, bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

9. Ayrılabilirlik

İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hükmün geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemez.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tâbidir. Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilafların hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilân edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değerin üstünde Tüketici Mahkemeleri; Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

11. Kesin Delil

Taraflar arasında işbu Sözleşme ve uygulanmasıyla ilgili olarak çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile Site sisteminde saklanan veriler ve kullanıcı kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereği münhasır delil teşkil eder.

12. Elektronik Ticari İletiler

PUMA Üye’ye üyeliği sırasında sağladığı e-posta adresi üzerinden siparişlere, temin edilen mal veya hizmetlere, Site ve üyelik sistemine ilişkin bilgilendirme amaçlı iletiler gönderilebilir.

Bunun dışında Üye’nin elektronik ticari iletilere onay vermesi hâlinde; Üye’nin sağladığı ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi dâhil kişisel bilgiler PUMA tarafından PUMA markası ile ilgili yapılacak reklam, promosyon, tanıtım, kampanyalar vb. bilgilendirme amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmek üzere kullanılabilir; SMS, internet, e-posta, telefon, faks vb. kanallar aracılığıyla ticari iletişimde bulunulabilir ve ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde yetkili mercilere sunulmak üzere kayıt altına alınabilir ve işlenebilir. Üye’nin ilgili ticari elektronik iletileri almak istememesi halinde, Üye her zaman bu onayını geri alabilir (kanunlar gereği mümkün veya yapılmakla yükümlü olunan iletişimler devam eder).

Puma ailesine katıl

E-posta adresinle özel bültenimize şimdi üye ol. Yeni koleksiyonlarımızdan ve sana özel indirim fırsatlarından herkesten önce haberdar ol.

Kaydı tamamlamadan önce kutucuğu işaretlemelisin.
Turkey

Listeden lokasyon seç:

North America

South America

Middle east

Asia

Oceania

Africa

Europe