Layer 1Group

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ, GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Amaç

PUMA Spor Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan tüm mevzuat ile uyumlu davranmak için azami gayreti göstermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika”) ile “şirket faaliyetlerinin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesi”nin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, PUMA veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve PUMA tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

Politika, Şirket tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir.

Kapsam

PUMA Spor Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Politika çerçevesinde, Şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel verileri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler açıklanmaktadır.

Bu kişisel verilere yönelik Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Gizlilik ve Çerez Politikası’nda (“Gizlilik Politikası”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz dışında PUMA Spor Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“PUMA”) web sitesi tr.puma.com (Bundan sonra "Site" olarak da anılacaktır.) üzerinden sunulan hizmetler ve Site kapsamındaki satış sistemimiz yoluyla toplanan kişisel veriler ve bu verileri nasıl kullandığımız açıklanmaktadır. İşbu Gizlilik Politikasında ayrıca, verilerinizi ne şekilde toplayacağımız ve kullanacağımız ile ilgili olarak yapabileceğiniz seçimlere de değinilmektedir.

Genel Esaslar

Bu Site’yi görüntüleyerek ve hizmetlerimizden faydalanarak, kişisel verilerinizin bu Gizlilik Politikasında yer aldığı şekilde işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

Politika, kişisel veri sahiplerinin erişimine açık olacak biçimde PUMA’ya ait internet sitesinde (tr.puma.com) yayımlanır. Mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak, Politika’da yapılacak değişiklikler, veri sahiplerinin kolaylıkla erişim sağlayabileceği biçimde erişime açılacaktır.

Gizlilik Politikası Güncellemeleri

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Güncelleme yaptığımızda yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayacak ve metnin en üstünde görünen tarihi değiştireceğiz. Bu sayede bu Site’yi herhangi bir güncelleme veya değişikliği görmek için ziyaret ettiğinizde, sizi gizlilik politikası güncellemelerini kontrol etmeye teşvik ediyoruz.

Bu Gizlilik Politikasına ilişkin sorularınız veya burada ele alınmayan sorunlarınız olması durumunda lütfen işbu Gizlilik Politikasında yer alan iletişim araçları vasıtasıyla PUMA ile iletişime geçiniz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Çalışan

Kimlik Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Fotoğraf

İletişim Telefon Numarası, Mail Adresi, Adres Bilgisi

Özlük Kurum ve Unvan Bilgisi, İzin Bilgisi, Mal Bildirimi Beyanı, Adli Sicil Kaydı, Sağlık Raporu Araç Kayıt Numara Detayları; Ehliyet Bilgisi Detayları, Kaza Raporları, Mesleki Yeterlilik Bilgi ve Belgeleri, Parmak İzi, Görsel Verileri, Sicil Numarası, Fotoğraf, Video Kaydı, Uyarı İhtar Disiplin Cezası Bilgileri, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Bilgileri, Uyruk Bilgisi, Banka Iban No. Bilgisi.

Lokasyon Bilgisi

Hukuki İşlem Verileri

Fiziksel Mekân Güvenliği CCTV kamera görüntüleri

İşlem Güvenliği Verileri

Finans Verileri

Beden Bilgileri

Müşteri

Kimlik Ad, Soyad, Uyruk Bilgisi, Doğum Tarihi

Ödeme ve Fatura Bilgileri

İletişim Cep Telefon No. Bilgisi, -E Posta Adres Bilgisi

IP Adresi Bilgisi

Alışveriş Geçmiş Bilgileri

Çerez Kayıtları

Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Veriler

Şikâyet, Talep, İletişim Formalarına İlişkin Verileri

Sipariş formları, Müşteri bilgi formları, İade formları

İnternet Sitesi Ziyaretçi

IP Adresi Bilgisi

İnternet Servis Sağlayıcınız

Tarayıcı Tipiniz, Kullandığınız Tarayıcı Türü ve Versiyonu

Etki Alanı Adınız

Sizi Bize Yönlendiren Web Sitesi Bilgisi

Açmak İstediğiniz Web Sayfaları, Bunları Açtığınız Saat ve Tarih, Giriş Ve Çıkış Noktaları

Web Sitelerimizi Kullanma Şekliniz Hakkındaki Veriler: Görüntülediğiniz Web Sayfalarına, Tıkladığınız Reklam Bantlarına (Banner) ve Köprü Bağlatılarına (Hyperlink) İlişkin Ayrıntılar

Lokasyon Bilgisi “Yakınlarda bir mağaza bul” hizmetinden yararlanan ziyaretçilerimiz

Alışveriş Geçmiş Bilgileri

Çerez Kayıtları

Mağaza Ziyaretçi

Fiziksel Mekân Güvenliği CCTV kamera görüntüleri

Başvurucu İlgili Kişi

Kimlik Ad, Soyad, T.C. Kimlik No.,

Şirketimizle Olan İlişkinize Dair Bilgileriniz

İletişim Adres, Cep Telefon No. Bilgisi, -E Posta Adresi Bilgisi

Başvurunuza Eklediğiniz Tarafınıza Ait Kişisel Veri İçeren Belgeler

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE (YÖNTEMİ) VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen ve KVKK 5/2’nci fıkrasında yazılı kişisel veri işleme şartlarına dayanılarak işlenmektedir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileri toplama yöntemlerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Tarafımıza başvuran, başvurucu ilgili kişinin kişisel verilerini, kişisel verileriniz tr.puma.com web sitemizde yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elektronik yolla toplanmaktadır.
 • Çalışanlarımızın kişisel verilerini, dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde toplamaktayız.
 • İnternet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle toplamaktayız.
 • Mağaza ziyaretçilerimizin kişisel verilerini mağazalarımızda bulunan kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla toplamaktayız.
 • Müşterilerimizin kişisel verilerini dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda ise kâğıt üzerinde toplanmaktadır. Mağaza müşterilerimizin kişisel verilerini kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla toplamaktayız.

Konuma dayalı veri

“Yakınlarda bir mağaza bul” gibi konuma dayalı hizmetler sunduğumuz durumlarda, eğer bu hizmetleri kullanıyorsanız, anlık konumunuz (örneğin GPS) veya yaklaşık konumunuzla ilgili verileri (örneğin hücresel veri) sadece önceden açıkça onay verdiyseniz almaktayız.

Verilerinizin Korunması

PUMA, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, yetkisiz erişimi, ifşa edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye çalışır. Internet sitemizi ve diğer sistemlerimizi kayıp, yok olma, yetkisiz giriş, yetkisiz kişilerin kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya ifşasına karşı gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alarak korumaktayız.

Verileriniz internet üzerinden sunucumuza gönderildiğinden, verileriniz güvenliğini sağlamak üzere kredi kartı numarası gibi kişisel verilerin gönderildiği ağı Secure Socket Layer (SSL) teknolojisini kullanarak şifrelemekteyiz. Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları ilgili banka ve benzeri kredi ve ödeme kuruluşlarınca PUMA’dan bağımsız olarak gerçekleştirilmektedir.

Verilerin İşlenme Süresi

İşbu Gizlilik Politikası’nda anılan kanallar vasıtasıyla PUMA ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAYLAŞABİLECEĞİMİZ TARAFLAR VE PAYLAŞIM AMAÇLARIMIZ

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ile ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları, Şirket’in tedarikçileri, grup şirketleri, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar, hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtdışı kurum ve kuruluşlara, yabancı gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında iş birliği yaptığımız iş ortaklarımız, grup şirketlerimiz ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz.

Ödeme işlemleriniz için gerekli bilgiler ödeme işlemini gerçekleştirmesi için yetkilendirdiğimiz şirketlerin sunucularında tutulmaktadır. Kişisel verileriniz, sitede bulunan ödeme araçları ile gerçekleştirilen işlemlere yönelik şikâyetlerinizin veya usulsüzlüklerin çözülmesi amacıyla söz konusu ödeme kuruluşları ve bu konuda faaliyet gösteren aracı kuruluşlar ile paylaşılabilir ve ayrıca ilgili ödeme kuruluşları tarafından kendi KVKK politikaları kapsamında ödeme işlemini gerçekleştirmek amacıyla işlenebilir.

Çerezler Hakkında Bilgilendirme

İnternet sitemizde pek çok noktada çerezler (cookies) (“Çerezler”) kullanmaktayız. Çerezler, Site de dahil olmak üzere websitelerini ziyaretlerinizde tarayıcınız üzerinden sabit diskinizde depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Genellikle, Site’nin kullandığı Çerezlerde hiçbir kişisel veri saklanmaz. Kural olarak Çerez teknolojisi bize, sadece anonim veriler sağlar. Örneğin; kimliği belirlenemeyen bir kullanıcının Site’de hangi sayfaları ziyaret ettiği, hangi ürünlerin görüntülendiği hakkında veriler vb.

Buna mukabil, Gizlilik Politikası kapsamında açık rızanız alınmış olmak şartı ile kişisel verileriniz çerezlere kaydedilebilir. Örneğin:

 • Güvenli online erişimi kolaylaştırmak ve böylece Site’yi her ziyaret ettiğinizde kullanıcı adınız ve şifrenizi tekrar yazmamak için, kullanıcı adınız ve şifreniz sitemizde oturum açmanızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için çerezlere açık rızanıza istinaden kaydedilebilir.
 • Esas olarak site kullanımınızı daha keyifli hale getirip kullanımını ve işlevselliğini artırmak, örneğin bir sonraki girişinizde sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik sunmak, özellikle tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunmak, tekliflerimizi geliştirmek amacıyla sitelerimizde kullanılabilir.
 • Sistemimizin, tarayıcınızı tanımasını, ziyaretleriniz arasında sepetinizi kaydetmesini ya da başka internet sitelerindeki sizin için uygun ürünleri (örneğin partnerlerin Site içeriğine sahip internet sitelerinde bulunan ürünler) teklif etmesini sağlamak amacıyla kullanılabilir.
 • Trafik istatistikleri oluşturmak ve Sitemizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek için kullanılabilir.

Bu şekilde açık rızanıza istinaden yerleştirdiğimiz çerezlerin yukarıda açıklandığı şekilde kullanılmasına son vermek istemeniz halinde, Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde açık rızanızı geri alabilirsiniz (opt-out).

Ek olarak, çerezlerin cihazınızda tutulmasını, tarayıcınızda gerekli ayarları yaparak engelleyebilirsiniz. Nasıl yapacağınızla ilgili detaylar için lütfen tarayıcı üreticisinin yardım seçeneğine başvurun. Burada;

 • Tarayıcınızın, yeni bir çereze maruz kaldığınızda sizi nasıl bilgilendirebileceğini
 • Tarayıcınızın yeni çerezleri kabul etmesini nasıl engelleyeceğinizi
 • Çerezlerin alınması ve saklanmasının genel olarak nasıl devre dışı bırakılacağını öğreneceksiniz.

Ve tabii ki, bilgisayarınızda halihazırda saklanan çerezleri her zaman tarayıcınızın ayarlarını kullanarak silebilirsiniz.

Tarayıcı eklentilerinin kullandığı Flash çerezleri (görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez) gibi benzer işlevleri; tarayıcı eklenti ayarlarını değiştirerek veya tarayıcı eklenti üreticisinin internet sitesi (örneğin, Adobe Flash Player internet sitesi) aracılığıyla kapatabilir veya silebilirsiniz.

Elbette, tarayıcı ayarlarınız sayesinde internet sitemizi çerez kullanmaksızın da görüntüleyebilirsiniz. Ancak bu, ilgili çerez kullanımının zaruri olduğu hallerde sitemizdeki bazı hizmetlerin (örneğin, alışveriş sepetinin kullanılmasıyla ilgili) kullanılamamasına neden olabilir.

Yeniden Hedefleme

Site, açık rızanızın varlığı halinde PUMA tarafından yahut üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar aracılığıyla “yeniden hedefleme” (=re-targetting) teknolojileri kullanabilecektir. Bu teknolojileri online tekliflerimizin sizin için mümkün olduğunca çekici olması için kullanabiliriz. Bu teknoloji, mağazamız ve ürünlerimizle ilgilenen internet kullanıcılarının partner internet sitelerindeki reklamlara cevap vermesine imkân vermektedir.

Web Analizi

Adobe SiteCatalyst (Omniture)

Hizmetimizi devamlı olarak geliştirmek ve en uygun hale getirmek için, Adobe Systems Incorporated takip teknolojilerini internet sitemizi istatiksel olarak değerlendirmek için kullanmaktayız.

Adobe SiteCatalyst (Omniture) hizmetlerini internet sitemizin kullanımı üzerine istatiksel veri toplamaları için kullanmaktayız. Bu verileri Site’yi ve tekliflerimizi devamlı bir şekilde geliştirmek ve en uygun hale getirmek için kullanmaktayız. Bu, internet sitemizi ziyaretinizi, sizin için daha heyecan verici bir hale getirmektedir

Bu Siteyi ziyaret ederken tarayıcınız, toplanmış ve analiz edilmiş veri aşağıdaki verileri toplayabilir; talep (talep edilen dosyanın adı), tarayıcı tipi/versiyonu, tarayıcı dili, işletim sistemi, tarayıcının iç çözünürlüğü, ekran çözünürlüğü, etkinleştirilmiş java dili, java’nın açık/kapalı olduğu, çerezlerin açık/kapalı olduğu, renk derinliği, başvurulan URL, IP adresi (sadece anonim olarak toplanacak ve kullanımdan sonra derhal silinecek), bağlanma zamanı, tıklamalar, sipariş değerleri, alışveriş kartları ve anonim kılınan şekil içeriği (örneğin bir telefon numarasının belirtilip belirtilmediği). Bu, her sitede bulunan çerez teknolojisi ve pikseller kullanılarak yapılmaktadır.

Bu verilerin hiçbiri, hiçbir zaman doğrudan size atfedilemez ve tekil kimlik üzerinde toplanmaz. Toplanan veri, internet istatistiklerinin temelini teşkil eden anonim kullanıcı profilleri oluşturmakta kullanılır. Adobe SiteCatalyst’in topladığı bilgi, ne herhangi bir zamanda ziyaretçilerin açık onayı olmaksızın kimliklerini tespit etmekte kullanılır ne de bir kullanıcı adı sahibine ilişkin herhangi bir kişisel veriyle birleştirilir. Bu verilerin doğrudan tekil kimlik üzerine yazılması halinde ise açık rızanız aranacaktır.

Adobe SiteCatalyst’in bilgi toplaması ve saklaması her zaman iptal edilebilir.

Çerez politikası dışında kalmak için istisnadan yararlanma çerezi (=opt-out cookie) kurmak için yukarıda verilen bağlantıları takip ediniz. İstisnadan yararlanma çerezi en az 5 yıl süre ile geçerli kalır. Bilgisayarınızdaki bütün çerezleri sildiğiniz zaman, istisnadan yararlanma çerezi de silinecektir, bu nedenle Adobe SiteCatalyst aracılığıyla anonim veri toplanmasının dışında kalmaya devam etmek istiyorsanız, istisnadan yararlanma çerezini yeniden kurmanız gerekmektedir.

Adobe SiteCatalyst’in gizlilik politikası ve çerez politikası aşağıdaki adreslerde bulunabilir:

http://www.adobe.com/tr/privacy/policy.html

http://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html

Yandex Metrica ve Google Analytics

Bu internet sitesi internet analiz hizmetleri için (i) Yandex tarafından sağlanan Yandex Metrica’yı ve (ii) Google tarafından sağlanan Google Analytics’i kullanmaktadır. Yandex Metrica ve Google Analytics, bilgisayarınızda bulunan metin dosyaları olan çerezleri, internet sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak amacıyla kullanır.

Yandex Metrica tarafından yerleştirilen çerezler hakkında daha fazla bilgiyi https://metrica.yandex.com.tr/about/info/data-policy adresinde bulabilirsiniz.

Google Analytics tarafından yerleştirilen çerezler hakkında daha fazla bilgiyi https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=tr&ref_topic=1008008 adresinde bulabilirsiniz. Ayrıca, Google Analytics’in kapsamı dışında kalmak için, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Puma ailesine katıl

E-posta adresinle özel bültenimize şimdi üye ol. Yeni koleksiyonlarımızdan ve sana özel indirim fırsatlarından herkesten önce haberdar ol.

Kaydı tamamlamadan önce kutucuğu işaretlemelisin.
Turkey

Listeden lokasyon seç:

North America

South America

Middle east

Asia

Oceania

Africa

Europe